POSTUROGRAFUL PRODATA

Unitatea de analiză posturală complexă, Global Postural System (GPS400) sau Posturograful Podata reprezintă cea mai nouă şi complexă unitate de evaluare posturală. Această este un sistem de analiză posturală globală avansată noninvazivă de diagnostic funcţional și de monitoritorizare a efectelor programelor de recuperare.

Este singurul posturograf de acest tip din regiunea Moldovei, acesta se gaseşte la Centrul de Recuperare Medicală Kinego din Iaşi, iar evaluările posturografice sunt realizate de Lect. Univ. Dr. Marius Neculăeş, cu o vastă experienţă în evaluarea posturografică.

Posturograful GPS 400 prin intermediul celor 3 unităţi componente şi a software-ului aferent permite evaluarea a 3 parametri distincţi după cum urmează:

Unitatea de analiză posturală – folosită în evaluarea şi determinarea deficienţelor fizice ale ale coloanei vertebrale şi a segmentelor corpului. Aceasta realizează o evaluare noninvazivă, fără iradiere prin intermediul unui system complex de camera conectate la softwareul special ce poate realiza masurătorile specifice. Această unitate este folosită atât pentru determinarea tulburărlor de static vertebrală dar şi pentru monitorizarea programului de recuperare.

Platforma stabilometrică – utilizată în evaluarea tulburărilor de echilibru din cadrul afecţiunilor neurologice, afecţiunilor ORL sau a afecţiunilor musculo-scheletale. Platforma stabilometrică foloseşte un sistem de senzori ce permite şi analiza distribuţiei greutăţii corporale la nivelul membrelor inferioare şi a centrului de greutate în raport cu poligonul de susţinere. Această platformă este folosită   şi în reuperarea pacienţilor cu tulburări de echilibru, afecţiuni neurologice sau ortopedo+traumatice.

Podoscopia – este unitatea funcţională din cadrul posturografului ce permite evaluarea tulburaărilor de static plantar de la nivelul piciorelor putând diagnostic deficienţe precum piciorul plat, piciorul scobit, piciorul valg sau cav, etc.